Navigácia

Navigácia

Projekty

Naše projekty

Projekty v školskom roku 2018/19

ERASMUS+ - partnerský projekt 5 medzinárodných škôl - Žiaci s autizmom v bežných školách

EFEKTˇÍVNA  INKLÚZIA - tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

VNÍMAVÁ ŠKOLA - tzv. Živé knižnice pomáhajú deťom vnímať a akceptovať inakosť ostatných ľudí

CIVILIZÁCIA - projekt nadácie INdícia je zameraný na konštruktivistické myslenie na predmetoch dejepis, geografia a biológia

Naďalej pokračujú projekty z minulých rokov. 

 

 

 

Projekty v školskom roku 2017/18

ERASMUS+  - partnerský projekt 5 medzinárodných škôl - grant vo výške 19 500.- eur

"V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ " -  grant vo výške cca 130 000 eur na  inkluzívny tím - pracovné miesta asistentov učiteľa, sociálneho a špeciálneho pedagóga - bližšie informácie viď lišta napravo: EFEKTÍVNA INKLÚZIA

 KOMPARO - testovanie žiakov EXAM

NÚCEM - e-test

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Naďalej pokračujú projekty z minulých školských rokov

 

Projekty v školskom roku 2016/17

 

KOMPARO - testovanie žiakov EXAM

NÚCEM - e.test

MOJA PRVÁ ŠKOLA

BIELA PASTELKA

ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Naďalej pokračujú projekty z roku 2015/16.

 

Projekty v školskom roku 2015/16

KOMPARO - testovanie žiakov EXAM

NÚCEM - elektronické testovanie žiakov

Nové formy prípravy žiakov  ZŠ na povolanie

Rok Ľudovíta Štúra

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu 

BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA - grant vo výške 18 500.- eur na debarierizáciu školy

Naďalej pokračujú projekty z r. 2014/15.

 

Projekty v školskom roku 2014/15

 

Enviroprojekt - grant získaný z prostriedkov MŠ

KOMPARO - testovanie žiakov EXAM

VÚDPAP - komplexný poradenský systém v rámci projektu EÚ - COMDI

Digitálne učivo na dosah 

Inkluzívne školy - učme sa a žime spolu v demokracii

Naďalej pokračujú projekty z roku 2013/14.

 

Projekty v školskom roku 2013/14

 

Revitalizácia a elektronizácia školskej knižnice

Operačný program Vzdelávanie - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie

Sme v škole - Moja obec, región, vlasť  - dodávka denníka SME v počte 100 ks zadarmo pre SLJ

NÚCEM - elektronické testovanie škôl

Školské ovocie

Školské mlieko - Brejky automat

Recyklohry

UNICEF - Škola priateľská k deťom 

Zelená škola - ekologický projekt

eTwinning - spolupráca s partnerskou školou z ČR - Pamätihodnosti a prírodné krásy nášho regiónu

Osobnosti nášho regiónu - 3. ročník - Štefan Banič

Intervenčné projekty pre triedne kolektívy v spolupráci s PPP Trnava

Zároveň sledujeme výzvy zverejnené na stránke Ministerstva školstva - v prípade vyhlásenie nových výziev sa ihneď zapojíme.

 

Naše projekty v školskom roku 2012/13

Školské mlieko

Školské ovocie

UNICEF -  Škola priateľská k deťom

Zelená škola - ekologický projekt

Osobnosti nášho regiónu II. -  Smolenickí Pálfiovci

Intervenčné programy pre 5., 7. a 9. ročník -  v spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradňou v Trnave - riešenie konfliktov a spolupráca v triednom kolektíve

Zároveň podávame projekty na všetky výzvy týkajúce sa školstva.

Máj 2013 - etwinning projekt - Pamätihodnosti a  prírodné krásy nášho regiónu

Cyril a Metod - projektový deň  

 

Školský rok: 2011/12

Momentálne pripravujeme projekty - Školy pre budúcnosť 2011/12.

Do 30.11.2011 sme podali tieto projekty:

Škola pre budúcnosť - nadácia ORANGE _ 3 projekty: sme úspešní!!! Náš projekt OSobnosti nášho regiónu bol podporený sumou 1000.- Eur. Ďakujeme P. Bacigálovi za spracovanie projektovej dokumentácie.

Nadácia Deti Slovenska - 2 projekty zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti - obidva úspešné!!!- ďakujeme p. Drdulovej a Štibranej za realizáciu.

Nadácia Intenda Slovak Telecom - 1 projekt - nebol vybraný.

Zamestnanecký grant VUB - 2 projekty - výsledky budú známe 15. decembra.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria