Navigácia

Navigácia

Prihlášky do ŠJ

Odhlasovanie zo stravy

Prihlásiť sa na stravovanie alebo sa odhlásiť zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň!

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)

nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň!

Na pondelok treba zo stravy odhlásiť v piatok do 14.00 hod..

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

1. telefonicky na tel. čísle 033 55 86 162 deň vopred do 14.00 hod.

2. sms správou na číslo 0910 122 248 deň vopred do 14.00 hod.

3. osobne u vedúcej školskej jedálne deň vopred do 14.00 hod..

Neskoršie odhlásenia nebudú akceptované!

Za porozumenie ďakujem!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria