• Novinky

      • Charitatívna zbierka

       Aj tento rok by sme chceli pomôcť ľudom, ktorí nemajú toľko čo my.

       Tentokrát sa nezberá oblečenie, toho majú dostatok, ale školské potreby, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, drogéria.

       Pomoc od vás poputuje do:

       Coburgova-https://www.bizref.sk/centrumkoburgovo

       https://charitatt.sk/

       https://www.cppr.sk/

      • Nové tabule

       Z príspevkov rodičov do ZRPŠ sa zakúpili nové tabule do 7.A, 8.A, 8.B. Zo školy tak zmizli posledne kriedové tabule.

       Vaše príspevky sa využívajú okrem materiálnych vecí aj na príspevky do triednych fondov alebo na ocenenie pre žiakov. Prehľad hospodárenia nájdete na webovej stránke školy v časti Združenie rodičov.

      • Oznam

       Vyhláška č. 271 o zatvorení 2. stupňa od 1.12. (prechod na dištančnú výučbu).

       vyhlaska_271(1).pdf


       Od zajtra 2.12. majú žiaci 2. stupňa pozmenený rozvrh- je publikovaný v Edupage.

      • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň

       30.11.2021

       Vážení rodičia,

       zajtra 1.12. prechádza 2.stupeň rozhodnutím RÚVZ Trnava na dištančné vzdelávanie (týka sa to celého okresu Trnava a Piešťany).

       Vyhláška RÚVZ Trnava bude zverejnená vo vestníku dnes v poobedňajších hodinách.

       Vyučovať sa bude podľa rozvrhu okrem nasledujúcich predmetov- HUV, INF, TSV, VYV, THD, NBV, ETV, z nich žiaci dostanú jednorázové zadanie/úlohu, ktoré odovzdajú do začiatku prázdnin podľa pokynov učiteľa.

      • Bezodpadové vianočné trhy

       Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu, presúvame trhy na skorší termín.

       Tentokrát našimi zákazníkmi budú deti a učitelia a dúfame, že v budúcnosti nás budú môcť podporiť aj rodičia.

       Tešíme sa a ďakujeme za doterajšie domáce produkty.

      • Anglická olympiáda-školské kolo

       Dňa 23.11. a 24.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov. Žiaci boli príjemne naladení a väčšina z nich nás ohúrila svojou kreativitou a výrečnosťou.

       Gratulujeme Paťke Štibranej k prvenstvu v kategórii 1A a Grétke Smutne v kategórií 1B, ktoré nás zároveň budú reprezentovať v okresnom kole! Dievčatám sme odovzdali anglické knižky od vydavateľstva Usborne.

     • Opatrenia školy z dôvodu nových nariadení MŠVVaŠ
      • Opatrenia školy z dôvodu nových nariadení MŠVVaŠ

       26. 11. 2021

       Výpis najdôležitejších zmien vyplývajúcich z aktualizovaného školského semaforu

       VSTUP cudzích osôb do školy

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       VSTUP zamestnancov školy

       Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2021/22
      • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2021/22

       Gratulujeme!

       Víťazka školského kola, Margaréta Smutná (žiačka 9. ročníka), obsadila v nabitej konkurencii dvadsaťjeden účastníkov výborné 2. miesto. Od postupu ju delili len tri minúty. Margarétka totiž dosiahla rovnaké bodové skóre ako víťazka, mala však pomalší čas vypracovania online testu.

       Skvelá reprezentácia našej školy.

      • Bubnovačka

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Bubnovačka.

       Ak niekto dnes išiel o 10:30 okolo školy v Smoleniciach, mohol si myslieť, že nastalo zemetrasenie. To však iba naši žiaci bubnovali, aby ich názor bolo lepšie počuť. A bolo ich veru počuť... a to nielen pri bubnovaní. Na besede s triednymi učiteľmi vedeli jasne vyjadriť svoj postoj k tak ťažkej téme, ako je násilie na deťoch. Dozvedeli sa veľa nových informácii a spolužiaci zo žiackej školskej rady ich oboznámili s Dohovorom o právach dieťaťa. Veríme, že oni násilie nikdy nezažijú a že z nich vyrastú dospelí, ktorí vytvoria taký svet, aby deti už nikdy nemuseli bubnovať pri takýchto príležitostiach.

      • Okuliare pre Afriku

       Ak máte doma nepotrebný, starý alebo inak nepoužívaný pár okuliarov, alebo poznáte niekoho takého, zapojte sa. Prečo? Aby ste niekomu rozjasnili deň. Ako? Jednoducho.

       DO Fénix už dlhší čas organizuje zbierku “Okuliare pre Afriku”. Cieľom je dopravovať dioptrické okuliare od darcov, ktorí ich už z rôznych dôvodov nevyužívajú, k ľuďom, ktorí ich potrebujú ale “nezoženú”. Pod príznačným názvom sa dozviete, že tieto darované okuliare putujú komunitám do Afriky, ktoré nemajú prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti a ktorým chýbajú ekonomické prostriedky na liečbu zraku.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • Chemolak Smolenice
    • Triedenie elektorodpadu
    • Zelená škola
   • Zvonenie

    Sobota 4. 12. 2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Smolenice
   • Riaditeľka školy: Mgr. Magdaléna Eliášová, 0911 327 494 riaditel@zssmolenice.sk Zástupkyňa riaditeľky školy: PhDr. Drahomíra Rábarová 033 55 86 224, 0907 134 241, zssmolenice@gmail.com Sekretariát - D. Mrázová : 033 55 86 221, mrazova@smolenice.com Školská jedáleň - Katarína Štibraná :033 55 86 162, jedalen.smolenice@gmail.com Materská škola - Mgr.Adela Branišová 033 55 86 161, mssmolenice@gmail.com
   • Komenského 3, 919 04 Smolenice
   • IČO:37836498
   • DIČ: 2021630699
   • https://www.facebook.com/groups/196350285142645
   • riaditel@zssmolenice.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje