Navigácia

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia §155 ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Základná škola s MŠ na svojom webovom sídle Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa VO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Základná škola s materskou školou
Komenského 3
910 04 Smolenice

IČO: 37836498
DIČ: 2021630699
Bankové spojenie: SLSP
tel. 033 55 86 221
e-mail: zssmolenice@smolenice.com

Zákazky podľa §9 ods.9 zákona NR SR č. 25/2006 z.z.
 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2019 Zákazka na nábytok do školskej jedálne 6 000.00 s DPH 18.03.2019 29.03.2019 30.04.2019 ZŠ s MŠ Smolenice
VO: Podlimitná zákazka 1/2016 Oprava sociálneho zariadenia v MŠ , rekonštrukcia obkladu, prívodu vody a výmena WC 1 500.00 s DPH 02.05.2016 13.05.2016 31.05.2016 ZŠ s MŠ Smolenice
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa ZŠ s MŠ za rok 2015 s DPH 08.04.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Nákup potravín 11 000.00 s DPH 01.12.2014 19.12.2014 01.01.2015 01.12.2014 Základná škola s MŠ, Komenského 3, 919 04 Smolenice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 672/2014 Úprava vstupných priestorov školy 10 000.00 s DPH 01.07.2014 15.07.2014 02.08.2014 01.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 laserová tlačiareň 2 ks, redukcia HDMI 5 ks, Microsoft Office Home, student 5 ks, filter na dataprojektor Hitachi 800,00 bez DPH 06.02.2014 12.02.2014 20.02.2014

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria