Navigácia

Navigácia

 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím - je medzinárodná zmluva o ľudských právach, ktorá je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Upravuje a upresňuje práva jednej z najväčších menšín sveta - ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá zahŕňa aj deti so zdravotným postihnutím. 
  Jedným z jej konkrétnych dôsledkov je zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v Slovenskej republike.  Okrem iného prijíma podnety od občanov, inštitúcií a preveruje ich. Viac sa o jeho práci je možné dozvedieť sa na jeho webovom sídle:
  https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/
   
  09.09.2019 23:29 | viac »
 • Špeciálne pedagogičky v ZŠ s MŠ v Smoleniciach boli spolu s Mgr. Danicou Jelínkovou v roku 2018 vyškolené autorkami metodiky na prácu s deťmi s názvom RO - PRA - TEM (Rozvoj pracovného tempa).
  Metodika je výskumom overená ako účinná pri práci s deťmi s rôznymi ťažkosťami v učení.
  Napomáha rozvoju viacerých čiastkových funkcií, ktoré sa spolupodieľajú na výslednom efekte učenia sa dieťaťa. Ak ste rodič a máte záujem, radi vám priblížime možnosti podpory vášho dieťaťa aj prostredníctvom tejto metodiky v prostredí školy alebo v domácom prostredí. 
  09.09.2019 23:07 | viac »
 • Easy to read text - ľahko čitateľný text
  Metóda overená a používaná vo viacerých krajinách ako účinný nástroj v každodennom používaní jazyka širokou verejnosťou.
  Na základe vyškolenia zahraničnými lektormi špeciálna pedagogička Terézia Drdulová navrhla upraviť texty predmetov 3. ročníka do podoby ľahko čitateľného textu s ďalšími úpravami, ktoré uľahčujú čítanie i porozumenie textu žiakom a tým ľahšie osvojovanie si učiva žiakmi.  V spolupráci s asistentom učiteľa Bc. Janou Búryovou upravili texty a využívajú ich pri práci s deťmi s ťažkosťami v čítaní. Najkrajšou odmenou bolo vyjadrenie žiaka, ktorý ocenil zrozumiteľnosť textu. 
  09.09.2019 23:18 | viac »
 • Špeciálny pedagóg PaedDr. Monika Birošíková
  09.09.2019 22:58 | viac »
 • Krédo ľudí so zdravotným znevýhodnením
  Ako by sme sa mali správať k ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením?
  04.03.2014 19:58 | viac »
 • Školský špeciálny pedagóg PhDr. Terézia Drdulová, MBA
  09.09.2019 22:57 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria